Yurt dışında yaşayanlar askerlik hizmetini nasıl erteletebilir?

818
askerlik

Tatil

Askerlik çağına gelmiş fakat birçok nedenlerden dolayı askerlik yapamayacak olan vatandaşlar askerliklerini erteleyebilirler. Yabancı ülkelerde askerliğini erteletecek olanlar:

Çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunanların,

Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde bulunanların,

İkamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanların.

durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları hal inde bunların her türlü askerlik işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

Yurtdışında üniversite okuyanlar da askerlik hizmetini erteletebilirler

Ayrıca yurt dışında lisansüstü eğitim yapanların askerlikleri, eğitim gördükleri kurumdan alacakları akseptans (Kayıt Kabul Belgesi) ile yurt dışı temsilciliklerine müracaat etmeleri ve yurt dışı temsilciliklerimizce de erteleme tekliflerinin Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, akseptans tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları şartıyla tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami sure kadar ertelenmektedir. Lisansüstü eğitim nedeniyle erteleme yapılırken, staj, dil öğrenimi, bilimsel hazırlık ve yüksek lisans için 32 yaş, doktora ve sanatta yeterlilik için 35 yaş sınırlı aşılamaz.

(G.Ş)

Haberleri kaçırmamak için sayfamızı takip edin: www.facebook.com/turizmavrupa

Yorum Yaz

Yorumunuzu Yazın.
Adınızı Girin