Türkiye’ye getirilecek araçlardan hangi vergiler alınacak?

555
Türkiye

Tatil

Yurt dışında yaşayan Türklerin en fazla merak ettiği konular arasında yer alan “Türkiye’ye nasıl araç getirebilirim?” sorusunun cevabını Ticaret Bakanlığı yayınlamış olduğu rehberde cevapladı. Tüm detaylarıyla ele aldığımız haberde araç ithal etmeye karar vermiş kişilerin hangi vergilerle karşılaşacağını kaleme aldık.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Gümrük Rehberi’ne göre yurt dışından Türkiye’ye getirilecek araçların motor hacmine göre vergilendirileceği belirtildi. Araçların motor büyüklüğü Özel Tüketim Vergisi’ni direk olarak belirleyecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ise aracın navlun ve sigorta bedellerinin yanı sıra, aracın gümrük kıymeti ve ÖTV toplamı üzerinden belirlenecek. Ödemelerin ise başvurulan gümrük müdürlüğünde gerçekleştirileceği belirtildi. 

Yurt dışından Türkiye’ye araç ithal edecek kişilerden istenilen belgeler ise raporda şu şekilde yer aldı: 

(1) Kişilerin kendisi, eşi veya gümrük mevzuatına göre kendilerini yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte, yetkili gümrük idaresine başvurulur. 

  1. a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;

1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.

  1. b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu 

görevlerinden dönen kamu görevlileri için;

1- Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4- Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

  1. c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;

1- Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

4- Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

5- Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

  1. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;

1- Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2-  Veraset ilanı,

3- Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

5- Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

(2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

 

(HS)

Haberleri kaçırmamak için sayfamızı takip edin: www.facebook.com/turizmavrupa

Türkiye’ye kimler yurt dışından araç getirebilir?

Türkiye’ye bir defada kaç araç getirilebilir?

Türkiye’ye yurtdışından hangi araçlar vergisiz getirilebiliyor?

Türkiye’ye araç getirecekler hangi gümrük müdürlüğüne başvurmalı?

Yorum Yaz

Yorumunuzu Yazın.
Adınızı Girin