Tedavi için kaplıcaya gidecekler buna dikkat etmeli!

118
kaplıca

Tatil

Tedavi için kaplıcaya gidecekler buna dikkat etmeli!

Doktor önerisi ile kaplıca tedavisine gidenlere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) uyarı geldi. SGK, sadece Sağlık Bakanlığı’nın işletme izni verdiği tesislerdeki tedavilerin masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğe göre; kaplıca tedavisi şu hükümler kapsamında ödenebiliyor:

Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmaz.

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, bu raporun geçerli olduğu 6 (altı) aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusu tarafından SUT eki Hasta Sevk Formu (sevk belgesi) düzenlenerek sevk edilmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki fiyat listesinde 702.020 kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenir. SUT’ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri ödenmez.

Yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılır.

Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir

Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenmektedir.

İşletme izni verilen kaplıca tesisleri

Sağlık Bakanlığı; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Yalova, ve Yozgat’ta olmak üzere toplam 197 kaplıca tesisine işletme izni verdi. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. (http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/4c090f70-a057-4daf-bc75-c6e93c6b38af/liste.pdf?MOD=AJPERES

Haberleri kaçırmamak için bizi takip edin:

Yorum Yaz

Yorumunuzu Yazın.
Adınızı Girin