Banka kartı ödemelerinizde sorun yaşadığınızda hangi haklara sahipsiniz?

9 Şub. 2018
2727 Görüntülenme
Banka kartı

Alışverişlerimizde çoğumuz kredi kartları veya banka kartları ile  ödeme yapıyoruz. Alışveriş yaptığımız yerlerin pos cihazlarından, internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde kart bilgilerimizi yazarak, bazen alışveriş yaptığımız kurumlara Mail Order Form’ları göndererek ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Peki herhangi bir sorun yaşadığımızda hangi haklara sahip olduğumuzu biliyor muyuz?  

2016 yılında kabul edilen 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sahibi olarak haklarınız şöyle: 

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişsebuna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacınıve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksikveya yanlışişlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede(*) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

*7. Madde: kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Yorumlar

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir